Asset Publisher Asset Publisher

Zniszczenia na drogach

Wysokie stany wód dają się we znaki nie tylko rolnikom, ale też leśnikom. Obfite opady w ostatnich dwóch latach zamieniły drogi w lasach w grzęzawiska.

     Wiele z nich jest nieprzejezdnych, a niektóre ulęgają całkowitemu zniszczeniu. Przykładem może być droga w leśnictwie Jarosławsko (pomiędzy Pluskocinem a Przybysławiem), która pomimo utwardzenia została zniszczona przez spływającą z wyżej położonych terenów wodę. Cała podbudowa została wymyta do tego stopnia, że nawierzchnia zawisła w powietrzu.

     Jednocześnie przypominamy, że po lesie wolno się poruszać jedynie drogami publicznymi oraz dopuszczonymi do ruchu przez oznakowanie drogowskazami.

Tekst i foto: Grzegorz Kędzierski