O nadleśnictwie

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Zasoby leśne

Jakie lasy posiada Nadleśnictwo Bierzwnik?

Hodowla lasu

Hodowla lasu - co to znaczy?

Ochrona lasu

Ochrona lasu to czynna i ciągła obserwacja leśników oraz zabiegi chroniące zdrowie i piękno naszych lasów.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu jest ściśle zaplanowane...

Łowiectwo

Od ponad 25 lat, przed Świętami Bożego Narodzenia, symboliczny ogień, odbywa niezwykłą podróż. Zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, przywożony jest do Wiednia, stąd, dzięki skautom, rozprzestrzenia się na prawie całą Europę. W 1991 roku w akcję włączyli się polscy harcerze, którzy Betlejemskie Światło Pokoju otrzymują od skautów słowackich. Dociera ono następnie do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców polskich miast i wsi.

Ochrona przyrody

Ścisła ochrona unikatowych miejsc, których bogactwo i wyjątkowość są warte zachowania, odbywa się w rezerwatach.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne - doradzamy jak nimi gospodarować