Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie przebudowy drogi powiatowej 2235 Z Brzeziny - Wygon

Zakończyły się roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej 2235Z Brzeziny - Wygon realizowane jako inwestycja wspólna Nadleśnictwa Bierzwnik, Nadleśnictwa Drawno i powiatu choszczeńskiego.

     W ramach zadania wykonane zostały dwa place składowe na drewno na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik oraz dwa place składowe na terenie Nadleśnictwa Drawno, które ułatwią prowadzenie zadań związanych z gospodarką leśną.

     Droga powiatowa 2235 Z zyskała nową nawierzchnię bitumiczną, wykonaną wraz z poboczami  i rowami odwodniającymi oraz zjazdami z drogi publicznej na drogi leśne. Wykonane prace wpłyną bezpośrednio na bezpieczeństwo osób poruszających się na tym szlaku komunikacyjnym.

Tekst: Anna Arnista

Foto: Janusz Matyjasik