Aktualności

Informujemy, że na stronie Lasów Państwowych został ogłoszony nabór na opiekunów stanowisk rybołowa w ramach projektu LIFE pn. „Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce”

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Z dniem 11 stycznia 2017 r. zmieniają się ceny drewna opałowego oraz gałęziówki - sortymentów najczęściej kupowanych przez odbiorców detalicznych.

Oferta łowiecka

Od ponad 25 lat, przed Świętami Bożego Narodzenia, symboliczny ogień, odbywa niezwykłą podróż. Zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem, przywożony jest do Wiednia, stąd, dzięki skautom, rozprzestrzenia się na prawie całą Europę. W 1991 roku w akcję włączyli się polscy harcerze, którzy Betlejemskie Światło Pokoju otrzymują od skautów słowackich. Dociera ono następnie do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców polskich miast i wsi.